Статті / AWStats

AWStats

Встановлення та налаштування AWStats для віртуальних хостів на базі Ubuntu Linux

1. Через Synaptic з стандартного репозитарію ставимо пакет awstats

sudo apt-get install awstats

2. У файл Apache http.conf вставляємо :

#Please add the following to your apache config, and restart. 
#Directives to allow use of AWStats as a CGI
 
Alias /awstatsclasses "/usr/local/www/awstats/classes/"
Alias /awstatscss "/usr/local/www/awstats/css/"
Alias /awstatsicons "/usr/local/www/awstats/icons/"
ScriptAlias /awstats/ "/usr/local/www/awstats/cgi-bin/"
 
#This is to permit URL access to scripts/files in AWStats directory. 
 
<Directory "/usr/local/www/awstats/">
Options None
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory> 

3. Якщо у вас оди хост то в конфігураційному файлі Apache потрібно знайти і замінити :
#Замість

CustomLog /var/log/www/brun.if.ua.log common

#Пишемо
CustomLog /var/log/www/brun.if.ua.log combined

Якщо у Вас кілька хостів то для кожно потрібно прописати combined заміть common

4. Редагуємо файл /etc/awstats/awstats.brun.if.ua.conf

LogFile="/home/vhosts/brun.if.ua/logs/brun.if.ua_access.log"
LogType=W
SiteDomain="brun.if.ua"
HostAliases="www.brun.if.ua REGEX[homenet \.ua$]"

5. Перезапускаємо Apache

sudo /etc/init.d/apache2 stop
sudo /etc/init.d/apache2 start

6. Запускаємо статистику : /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config="brun.if.ua"

root@brun:/# /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config="brun.if.ua"
Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.brun.nung.edu.ua.conf" by AWStats version 6.6 (build 1.887)
From data in log file "/home/vhosts/brun.if.ua/logs/brun.if.ua_access.log"...
Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
Searching new records from beginning of log file...
Phase 2 : Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...
Jumped lines in file: 0
Parsed lines in file: 6727
 Found 0 dropped records,
 Found 0 corrupted records,
 Found 0 old records,
 Found 6727 new qualified records.

7. В браузері запусаємо http://brun.if.ua/awstats/awstats.pl

8. Далі, щоб вручну не оновляти статистику, потрібно в /etc/crontab прописати наступне :

05 *    * * *   root    /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=brun.if.ua -update

Тепер щогодини буде запускатись скрипт, котрий буде поновлювати статистику.

9. Користуйтесь.